Algemeen (commuun) strafrecht

Moord, doodslag, diefstal, zedenzaken, geweldszaken en verkeerszaken, zomaar een greep uit het arsenaal strafbare feiten. Justitie en politie kunnen hard ingrijpen in uw ...

Ondernemingsstrafrecht

Waar eerder de opsporingsinstanties de focus hadden liggen op commune (algemene) strafrecht, ziet men steeds vaker de nadruk liggen op het ondernemingsstrafrecht (fraude)...

Penitentiair Recht

Het recht houdt niet op wanneer iemand vastzit. Ook dan heeft iemand rechten die moeten worden nageleefd. Spijker Strafrechtadvocaten zet zich ook in voor gedetineerden...

Gespecialiseerd in strafrecht

Mr. den Otter en mr. Breukink

Spijker Strafrechtadvocaten is een jong en dynamisch kantoor gespecialiseerd in strafrecht. Door jarenlange praktijkervaring kunnen mr. Hans Otto den Otter en mr. Petra Breukink zich inmiddels met recht meesters in strafrecht noemen.

Mr. Den Otter en mr. Breukink kennen elkaar vanuit de praktijk die zij beiden hebben gevoerd bij een groot strafrechtkantoor in Amsterdam. Eind 2011 besloten beiden de krachten te bundelen. Spijker Strafrechtadvocaten werd opgericht. De advocaten werkzaam bij Spijker Strafrechtadvocaten draaien een landelijke praktijk. Zij procederen voor elke gerechtelijke instantie in Nederland. Als kantoorbasis hebben zij specifiek voor het centraal gelegen Arnhem gekozen.

Per 1 januari 2021 is mr. Erwin Damen toegetreden tot de maatschap. Hij was al gedurende enkele jaren werkzaam bij Spijker Strafrechtadvocaten. Zowel mr. Den Otter, mr. Breukink als mr. Damen kunnen stoelen op een lange ervaring in bijstand aan verdachten van zware gewelds- en zedenmisdrijven en grote fraudeonderzoeken. De zaken waarin zij optreden hebben landelijke bekendheid. Dit geldt voor alle advocaten binnen het kantoor.

Passie voor strafrecht

Spijker Strafrechtadvocaten is een informeel en ongedwongen kantoor waar hard gewerkt wordt met een grote passie voor strafrecht. Alle advocaten zijn op de hoogte van de laatste stand van zaken aangaande wetgeving en jurisprudentie en werken nauw met elkaar samen.

Voor Spijker Strafrechtadvocaten staat het snel en efficiënt oplossen van het probleem van de cliënt centraal. Iedere cliënt kan adequate rechtsbijstand of advies verwachten. Desgewenst 24 uur per dag, zeven dagen per week.

In uitzonderlijke en voorkomende gevallen zal, waar mogelijk, direct actie worden ondernomen. Er is veelvuldig onderling overleg waardoor het kantoor de continuïteit van de rechtsbijstand kan waarborgen.

Nominaties

Mr. Den Otter en mr. Breukink werden eerder beiden genomineerd als beste mannelijke en vrouwelijke strafpleiter van 2016 in Gelderland. Spijker Strafrechtadvocaten werd genomineerd als beste strafrechtkantoor van Gelderland.

Strafrechtadvocaten

mr. Hans Otto den Otter

Na zijn rechtenstudie begon mr. Hans Otto den Otter in 1993 als advocaat in Haarlem en is hij vervolgens vanaf 1995 16 jaar werkzaam geweest bij Cleerdin & Hamer Advocaten, waarvan 12 jaar als partner. Er zijn binnen het strafrecht geen ...

mr. Stijn Franken

Per 1 juli treedt prof. mr. Stijn Franken toe treedt tot de maatschap. In zijn praktijk richt mr. Franken zich op de behandeling van cassatiezaken bij de Hoge Raad der Nederlanden en op (vaak omvangrijke) strafzaken die bij de rechtbanken en gerechtshoven worden behandeld...

mr. Petra Breukink

Petra Breukink is een strafrechtspecialist pur sang. Zij begon in 2005 als advocaat bij Cleerdin & Hamer advocaten. Samen met mr. Den Otter richtte zij in 2012 Spijker Strafrechtadvocaten op. Kernwoorden die mr. Breukink typeren ...

mr. Erwin Damen

Mr. Erwin Damen is afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg waar hij de master Rechtsgeleerdheid met het accent Strafrecht deed. Mr. Damen studeerde af op het onderwerp “De rechtmatigheid van de levenslange ...

mr. Rick van Maaren

Rick van Maaren is in 2017 cum laude afgestudeerd bij de Radboud Universiteit. Gedurende zijn studie heeft mr. Van Maaren een passie gekregen voor het strafrecht in de breedste zin.

Advocaat stagiaire

Per 1 juli 2023 start een nieuwe enthousiaste advocaat stagiaire. 

In geval van nood

 • Spoedgevallen

  Omdat strafrecht zo hard kan ingrijpen zijn wij van mening dat wij te allen tijde bereikbaar dienen te zijn voor cliënten. Voor onze cliënten staat immers veel op het spel. Een advocaat is dan juist iemand waar je op moet kunnen rekenen.

  Welk moment van de dag dan ook.

  mr. Den Otter

  06-54648781

  mr. Breukink

  06-44143340

  mr. Damen

  06-42559860

SPIJKER Strafrechtadvocaten
Spijker Strafrechtadvocaten is een jong en dynamisch kantoor gespecialiseerd in strafrecht. Onze advocaten zijn actief in heel Nederland. Ons kantoor is gevestigd in Arnhem.