Specialisten in strafrecht

Na zijn rechtenstudie begon Hans Otto den Otter in 1993 als advocaat in Haarlem en is hij vervolgens vanaf 1995 16 jaar werkzaam geweest bij Cleerdin & Hamer Advocaten, waarvan 12 jaar als partner.

Mr den Otter is strafrechtspecialist. Er zijn binnen het strafrecht geen gebieden waar hij zich niet thuis voelt. Met succes heeft mr den Otter zijn cliënten verdedigd, met name op het gebied van georganiseerde criminaliteit (Opiumwet) en zware geweldsdelicten zoals moord en doodslag. Ook het economisch strafrecht behoort tot zijn praktijk.

Mr den Otter heeft opgetreden in spraakmakende zaken door heel Nederland. Een kleine greep hieruit:

 • de Amsterdamse parkeerfraudezaak
 • de diamantroof Schiphol
 • de zogenoemde Snelkookpanmoord
 • de Arnhemse zaak rond de vermissing van Henk Peters
 • het strafproces rond wijlen Charles Zwolsman
 • de zogenoemde Ajax-hooliganzaak
 • de Oosterbeekse Vijvermoord
 • het onderzoek Enclave (naar de moord op Willem Endstra)
 • diverse grote onderzoeken omtrent mensenhandel
 • diverse FIOD zaken


Mr den Otter heeft de specialisatieopleiding van het Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht afgerond en is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA).

Naast de strafpraktijk behandelt mr den Otter ook zaken in het kader van de Wet Verplichte GGZ (WvGGZ). Mr den Otter is in dat kader ook lid van de Vereniging Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland (vPAN).


Petra Breukink is een strafrechtspecialist pur sang. Zij begon in 2005 als advocaat bij Cleerdin & Hamer advocaten. Vanaf begin 2009 tot en met januari 2012 heeft zij gewerkt bij Advocatenkantoor Mayke Goris te Almelo. Samen met mr. Den Otter richtte zij in 2012 Spijker Strafrechtadvocaten op.

Kernwoorden die mr Breukink typeren als strafrechtadvocaat zijn: gedegen vakkennis, strijdbare en gedreven houding ter zitting en toewijding. Aan mr Breukink is veel gelegen om cliënten gerust te stellen en zo goed mogelijk voor hen op komen. Hierbij komen haar gedrevenheid en dossierkennis goed van pas.

De advocaat moet iemand zijn waar de cliënt altijd op terug kan vallen, aldus mr Breukink. Met recht kan mr. Breukink een sociale en toegankelijke advocaat genoemd worden. Zowel voor een verdachte als ook voor een slachtoffer. In welke positie haar cliënt ook verkeerd, mr. Breukink staat letterlijk en figuurlijk naast de cliënt. Mr. Breukink verleent daarom graag en ook al een geruime tijd bijstand aan slachtoffers in strafzaken. Ook op het gebied van slachtofferrecht staat zij als specialist geregistreerd. Zij staat zowel slachtoffers zelf als ook nabestaanden bij.

Mr Breukink heeft opgetreden in spraakmakende zaken door heel Nederland. Een kleine greep hieruit:

 • het onderzoek naar de moord op Gerrit Kevelham in Hengelo (rechtbank Almelo)
 • het onderzoek naar de moord op de heer Niks in Almelo (rechtbank Almelo)
 • het onderzoek naar de moord op Nathalie Weinreder (rechtbank Almelo)
 • de discotheek “doodslag” in Lucky Rijssen (rechtbank Almelo)
 • de verdediging van Rick H. (rechtbank Amsterdam)
 • de Roemeense vrouwenhandelzaak genaamd Bahama (rechtbank Almelo)
 • de schietpartij in de Geitenkamp te Arnhem (rechtbank Arnhem)
 • de vrijheidsberoving van een jonge vrouw in Doetinchem (rechtbank Zutphen)
 • diverse onderzoeken op het gebied van georganiseerde drugs(gerelateerde) criminaliteit (onder andere de rechtbank Alkmaar, Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht en Schiphol en Haarlem)
 • diverse FIOD zaken
 • diverse grotere zedenzaken
 (rechtbank Arnhem, Zutphen, Zwolle en Arnhem)


Mr Breukink heeft de specialisatieopleiding van het Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht afgerond en is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA). Daarnaast doceert zij bij regionale en landelijke opleidingsinstituten en is zij benoemd in de Adviescommissie Wetgeving Strafrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten. Inmiddels is mr. Breukink ook alweer drie jaar rechter plaatsvervanger. Tot slot heeft zij samen met een collega uit haar arrondissement “Rechtsbijstand op Locatie” opgericht waarin ze samen met sociale buurteams in buurtcentra gratis toegankelijke rechtsbijstand verleent om daarmee de meest kwetsbaren van de samenleving van rechtsbijstand te voorzien.


Mr Erwin Damen is afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg waar hij de master Rechtsgeleerdheid met het accent Strafrecht deed. Mr Damen studeerde af op het onderwerp “De rechtmatigheid van de levenslange gevangenisstraf in het kader van de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens”.

Tijdens en na zijn studie heeft mr Damen geruime tijd gewerkt bij een groot Amsterdams strafrechtkantoor alwaar hij een goed beeld heeft gekregen van de dagelijkse praktijk van de strafrechtadvocatuur. Mr Damen kan dan ook bogen op de nodige, zeer waardevolle praktijkervaring. In de werkzaamheden bij dit kantoor werd hij immers geconfronteerd met alle facetten van het strafrecht, zo verrichte hij onder andere ondersteunende werkzaamheden in zware strafzaken en cassatiezaken.

Sinds april 2013 is mr Damen werkzaam bij Spijker Strafrechtadvocaten. Op 1 januari 2021 is hij toegetreden tot de maatschap. Mr Damen houdt zich bezig met de commune strafrechtpraktijk. Daarnaast behandelt mr Damen beklag en beroepzaken in het kader van het penitentiair recht. Mr Damen weet een sociaal invoelende aanpak te koppelen aan gedegen vakkennis en een goede dossierkennis, en ziet daardoor invalshoeken die anderen wellicht over het hoofd zouden zien.


Mr Sander Kriekaard is in 2008 strafrechtelijk afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Voordat mr Kriekaard de overstap naar de advocatuur maakte, werkte hij jarenlang als senior gerechtssecretaris bij de sectie strafrecht van de rechtbank in Den Bosch. In die hoedanigheid heeft mr Kriekaard veel zittingen voorbereid en vonnissen geschreven voor hoofdzakelijk zittingen van de meervoudige strafkamer, maar ook voor zittingen van de politierechter en de kinderrechter.

Mr Kriekaard houdt zich bij Spijker Strafrechtadvocaten hoofdzakelijk bezig met de commune strafrechtpraktijk. Daarnaast staat mr Kriekaard slachtoffers bij in strafzaken, en behandelt hij ook zaken binnen het penitentiair recht. Door zijn ruime praktijkervaring bij de rechtbank heeft mr Kriekaard een brede kennis van het strafrecht opgedaan. Deze ervaring heeft hij in zijn praktijk als advocaat inmiddels toegepast in uiteenlopende strafzaken, variërend van geweldsdelicten tot fraudezaken, zedenzaken en vermogensdelicten. Mr Kriekaard combineert een persoonlijke aanpak met gedegen vakkennis en zal zich bij iedere zaak met passie en gedrevenheid inzetten voor de belangen van de cliënt.


Mr Priscilla Buchele heeft haar rechtenstudie gevolgd aan de Erasmus Universiteit en heeft zich in de laatste studiefase uitsluitend toegelegd op het strafrecht.

Al tijdens haar studie heeft mr Buchele als juridisch medewerker op meerdere advocatenkantoren gewerkt, waardoor zij een goed beeld heeft gekregen van de dagelijkse praktijk binnen de advocatuur. Dit heeft ertoe geleid dat zij vrijwel direct na haar afstuderen is beëdigd tot advocaat. Mr Buchele deed als advocaat reeds waardevolle ervaring op binnen het commune strafrecht en het familierecht.

Haar passie voor het strafrecht heeft gemaakt dat mr. Buchele vanaf december 2020 werkzaam is bij Spijker Strafrechtadvocaten en zich uitsluitend zal toeleggen op de behandeling van strafzaken en zaken op het gebied van ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing.

Mr Buchele is een zeer gedreven strafpleiter die altijd wil winnen en niet opgeeft. Cliënten kunnen bij haar terecht voor alle soorten strafzaken: van diefstal, mishandeling en verkeerszaken tot omvangrijke zedenzaken en levensdelicten. Mr. Buchele staat ook slachtoffers in strafzaken bij.

Klik hier voor een overzicht van onze geregistreerde rechtsgebieden in het
rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten.

SPIJKER Strafrechtadvocaten
Spijker Strafrechtadvocaten is een jong en dynamisch kantoor gespecialiseerd in strafrecht. Onze advocaten zijn actief in heel Nederland. Ons kantoor is gevestigd in Arnhem.
Downloadbare files